Nederlands Duits

Planten

Meer dan 10 jaar is ons bedrijf gespecialiseerd op de opkweek van aspergeplanten. Hierbij telen wij onder het keurmerk  Select Plant  Dit is het hoogste keuringsniveau voor de aspergeplanten. Kort gezegd betekent dit dat de planten volgens een streng kwaliteitssysteem worden gekeurd. Dit waarborgt de zekerheid van een goede start.

Al onze rassen worden op ons teeltbedrijf op uitgebreide schaal getest. Hierdoor kunnen wij een waardevol advies geven voor de individuele teler.

Door het veelvuldige bezoek aan telers in binnen en buitenland kunnen wij verder adviseren op het gebied van grondbewerking, bemesting, rassenkeuze en gewasbescherming.

Als extra service stellen we onze plantmachines gratis ter beschikking.

Wij kweken de volgende rassen:

voor meer informatie over de rassen van Limseeds klik hier

 • Avalim

  Avalim

  Avalim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van zowel witte als groene asperge in het gematigde klimaat. Avalim combineert zijn zeer vroege productie met stengeldikte en kwaliteit. Met name op lichte zandgronden produceert Avalim beduidend dikkere stengels dan Gijnlim. Avalim is zeer goed geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

  Teelt

   

  Avalim gedijt het beste op zandgronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig eigen onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 3,5 - 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 16 - 20 cm. Voor de teelt van groene asperge mag de plantdichtheid met circa 30% verhoogd worden. Avalim is door zijn natuurlijke vroegheid zeer goed geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen en vervroeging met behulp van thermische folie of minitunnel. Avalim blijft ook onder de diverse bedekkingsvarianten kwalitatief hoogwaardig produceren.

  Product

   

  Avalim heeft een goed productiepotentieel, een goede kwaliteit en een goede dikte. Het product is wit, heeft een zeer goede kopsluiting en is niet of nauwelijks gevoelig voor holle stengels, breuk en fysiologische roest. 70% van het product bevindt zich in de sorteringklasse 16 - 28 mm. De smaak van Avalim wordt als zeer goed ervaren en dat maakt Avalim bij uitstek geschikt voor huisverkoop.

  Loof

   

  Het zeer uniforme loof van Avalim is donker van kleur, sterk opgericht en krachtig ontwikkeld. Het loof is van nature sterk tegen legering, bladziekten en blijft tot laat in de herfst groen. De goede loofeigenschappen maken Avalim daarmee ook uitstekend geschikt voor de biologische teelt.

 • Backlim

  Backlim

  Backlim is een 100% mannelijke hybride en is bijzonder geschikt voor de oogst van witte asperge in het gematigde klimaat. Het ras is bijzonder geschikt voor de oogst in de tweede helft van het seizoen. In combinatie met de oogst van vroege rassen zoals Avalim en Gijnlim kan met Backlim een lang en regelmatig oogstseizoen worden gerealiseerd. In de verwarmde teelten is Backlim uitgegroeid tot het standaardras. Zowel in de bedekte als onbedekte teelten is Backlim betrouwbaar qua opbrengst en kwaliteit.

  Teelt

   

  Backlim is een ras dat op alle goed ontwaterde gronden geteeld kan worden. Uit jarenlange praktijkervaring is gebleken dat Backlim uitstekend voldoet bij plantdichtheden van 3,5 - 4,5 planten per strekkende meter. De aanbevolen plantdiepe onder normale omstandigheden bedraagt 18 - 22 cm, dieper planten betekent een latere start van de oogst. Backlim heeft bewezen ook goed te produceren op percelen waarop in het verleden al eens asperge is geteeld en is daarmee in Noordwest-Europa het standaardras bij herinplant.

  Product

   

  Backlim produceert een mooie, rechte asperge. De kwaliteit van het product neemt alleen maar toe naarmate de jaren vorderen. Backlim produceert asperges met een goede kopsluiting die nauwelijks gevoelig zijn voor breuk, hol, rozeverkleuring en roest. Ruim de helft van de sortering bevindt zich in de klasse 20 - 28 mm. Het ras wordt door de consument als bijzonder smaakvol ervaren.

  Loof

   

  Het loof van Backlim is compact en ongevoelig voor legering. Ondanks de vroege natuurlijke afsterving in de herfst zorgt het voor ruim voldoende opbouw van reservestoffen.

 • Gijnlim

  Gijnlim

  Gijnlim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van zowel witte als groene asperge in het gematigde klimaat. Het ras is bijzonder vroeg en combineert dat met een ongeëvenaarde hoge productie. Gijnlim leent zich uitstekend voor extra vervroegende maatregelen. Het ras wordt door de uitstekende kwaliteitseigenschappen bijzonder gewaardeerd in het handelskanaal.

  Teelt

   

  Gijnlim is bij uitstek geschikt voor groeikrachtige zand- en kleigronden. Naarmate de grond groeikrachtiger is blijft de stengeldikte ook later in het seizoen op niveau. Uitgebreide praktijkervaring heeft laten zien dat de beste resultaten in de teelt voor witte asperge behaald worden bij een plantdichtheid van 3 - 3,5 planten per strekkende meter. De plantdichtheid kan met circa 30% verhoogd worden als er groen wordt geoogst. Hogere plantdichtheden geven weliswaar een hogere opbrengst maar kunnen tijdens het verstrijken van de jaren leiden tot versnelde afname van de stengeldikte. Gijnlim is dankbaar voor irrigatie tijdens droogte in de loofgroei fase. Door zijn natuurlijke vroegheid is Gijnlim bij uitstek geschikt voor extra vervroegende maatregelen, zoals anti-condens folie, minitunnel en thermische folie.

  Product

   

  Gijnlim heeft een zeer hoog productiepotentieel en een uitstekende zeer betrouwbare kwaliteit. De hoofdsortering bevindt zich in de klasse 16 - 24 mm. Gijnlim heeft een zeer goede kopsluiting, is recht, glad en nauwelijks gevoelig voor roest en breuk. Een goede “na oogst” behandeling voorkomt rozeverkleuring.

  Loof

   

  Het loof van Gijnlim is uitbundig en massaal maar nauwelijks gevoelig voor legering. Met goede aandacht voor ziektebestrijding blijft het loof ook in de herfst voldoende lang groen en vitaal.

 • Grolim

  Grolim

  Grolim is een 100% mannelijke hybride en is geschikt voor de teelt van witte asperge in zowel het gematigde als het met Zuid-Europa vergelijkbare warmere klimaat. Grolim is bij uitstek een “rendementsras”. Het bijzonder hoge stengelgewicht draagt in belangrijke mate bij aan beheersing van de arbeidskosten. Het ras is vroeg en heeft een boven gemiddelde productie.

  Teelt

   

  Grolim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. Zowel op zand- als kleigronden worden goede resultaten behaald. Percelen met hoge grondwaterstanden of die gevoelig zijn voor wateroverlast zijn minder geschikt. Onder warme en groeizame omstandigheden produceert Grolim optimaal, zowel qua kilo’s als kwaliteit. Grolim leent zich uitstekend voor zwart-witte foliebedekking of het gebruik van vervroegende bedekkingsfolie. Uit jarenlange praktijkervaringen is gebleken dat de beste resultaten behaald worden bij een plantdichtheid van 5 - 8 planten per strekkende meter. Met Grolim leiden hoge plantdichtheden niet snel tot dunne stengels, in het algemeen wordt de sortering alleen maar uniformer en de opbrengst kwalitatief en kwantitatief beter. De aanbevolen plantdiepe is 18 - 20 cm.

  Product

   

  De sortering van het product bevindt zich voor ruim 80% boven de 16 mm. Grolim vertoont nauwelijks rozeverkleuring, groeven of kromme stengels en heeft bij een correct folie management een prima kopsluiting.

  Loof

   

  De open, opgerichte gewasstructuur is zodanig dat ziekten niet snel vat krijgen op het gewas. Deze eigenschappen maken Grolim ook geschikt voor de biologische teelt.

 • Herkolim

  Herkolim

  Herkolim is een 100% mannelijke hybride en uitstekend geschikt voor de oogst van witte asperge in het gematigde klimaat. Het ras is middenvroeg en bij uitstek een “rendementsras”. Herkolim heeft een zeer hoog productievermogen in combinatie met uniform dikke stengels. Herkolim past daarom goed bij bedrijven waar men door beheersing van arbeidskosten het resultaat wil verhogen.

  Teelt

   

  Herkolim gedijt op alle goed ontwaterde gronden. Herkolim is weinig gevoelig voor stressomstandigheden. Dit gecombineerd met zijn stengeldikte en groeikracht maakt het ras ook geschikt voor herinplant. Uit eigen onderzoek is gebleken dat Herkolim uitstekend voldoet bij plantdichtheden van 5 - 8 planten per strekkende meter. Hoge plantdichtheden leiden niet snel tot dunne stengels, maar geven vaak een nog uniformere sortering en betere kwaliteit. De aanbevolen plantdiepte is 18 - 22 cm. Herkolim leent zich uitstekend voor zwart-witte foliebedekking. Goed foliemanagement en een juiste oogstfrequentie zorgen voor de oogst van een kwaliteitsproduct.

  Product

   

  De zeer uniforme diktesortering van Herkolim bestaat voor circa 60% uit de klasse 20 - 28 mm. Herkolim geeft een kwalitatief hoogwaardig product met witte, gladde, rechte stengels die nauwelijks gevoelig zijn voor hol, breuk of rozeverkleuring. Het product wordt als zeer smaakvol ervaren.

  Loof

   

  Herkolim heeft een breed, robuust en open loof, het droogt daardoor snel op in de herfst en is als gevolg daarvan minder vatbaar voor schimmels. Deze goede eigenschappen dragen ertoe bij dat Herkolim ook zeer geschikt is voor de biologische teelt.

   

 • Xenolim

  Xenolim

  Xenolim is een 100% mannelijke anthocyaan - vrije hybride en uitermate geschikt voor de teelt van anthocyaan - vrije groene  asperge in gebieden met een gematigd klimaat. Xenolim combineert een middenvroege productie met zeer hoge opbrengsten en een lange rendabele levensduur.

  Teelt

   

  Xenolim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de anthocyaan - vrije groene teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4 planten per strekkende meter en een plantdiepte van 15 - 20 cm. Xenolim is een 100% mannelijke hybride, dat betekent niet alleen een lange economische levensduur, maar ook dat opslagplanten uit zaden niet meer voorkomen.

  Product

   

  Xenolim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een zeer goede dikte. De kopsluiting van Xenolim is ook onder warme omstandigheden tijdens de oogst uitstekend. Circa 70% van het product bevindt zich in de commercieel interessante sorteringklasse boven 12 mm. Xenolim produceert mooie gladde stengels met een cilindrische vorm.

  Loof

   

  Het uniforme loof van Xenolim is opgericht en hoogopgaand. Ondanks de tijdige natuurlijke afsterving van het loof worden voldoende reservestoffen in de plant opgeslagen.

 • Vitalim

  Vitalim

  Vitalim is een 100% mannelijke hybride en uitermate geschikt voor de teelt van witte  asperge in gebieden met een warm / mediterraan klimaat. Vitalim combineert een zeer vroege productie met bijzonder hoge opbrengsten en een lange rendabele levensduur. Vitalim is ook zeer geschikt voor teeltmaatregelen die gericht zijn op vervroeging.

  Teelt

   

  Vitalim gedijt het beste op groeikrachtige gronden die goed ontwaterd zijn. In meerjarig onderzoek zijn voor de witte teelt de beste resultaten behaald met een plantdichtheid van 4-5 planten per m1 en een plantdiepte van 18 - 22 cm. Op niet droogtegevoelige, groeikrachtige gronden of percelen voorzien van irrigatie en/of fertigatie zijn plantdichtheden mogelijk van 6 planten per m1. Vitalim is door zijn natuurlijke vroegheid zeer goed geschikt voor extra vervroegende teeltmaatregelen door middel van thermische folie of minitunnel.

  Product

   

  Vitalim heeft een zeer hoog productiepotentieel, een uitstekende kwaliteit en een goede dikte. Het uniforme product is sterk tegen breuk, heeft een goede kopsluiting en is niet of nauwelijks gevoelig voor holle stengels of fysiologische roest. Een goede na-oogst behandeling bevordert niet alleen de houdbaarheid maar vermindert ook de kans op rozeverkleuring. Ruim 70% van het product bevindt zich in de sorteringklasse 16 - 24 mm. De smaak van Vitalim wordt als bijzonder goed ervaren.

  Loof

   

  Het zeer uniforme groeikrachtige loof van Vitalim is sterk opgericht. Het loof is van nature sterk tegen bladziekten en ongevoelig voor legering. De goede loofeigenschappen maken Vitalim daarmee ook geschikt voor de biologische teelt.

 • Tallems

   “Het ras levert een hoge productie en uniforme, hoge kwaliteit stengels. Tallems produceert direct al in het eerste oogstjaar het hoogste aantal stengels van topkwaliteit en Tallems wordt door telers de nieuwe keuze voor de midden-late teelt”.
 • Bacchus

  Teelt


  Geschikt voor de teelt van anthocyaanvrije groene asperges in Noord-Europa

  Kan prima geteeld worden onder (mini)tunnel

  Aanbevolen plantdichtheid: 5 -6 planten per strekkende meter


  Product    


  Een 100% mannelijke anthocyaanvrije groene asperge

  Vroeg ras met een hoge opbrengst

  Uniforme stengels met een mooie kwaliteit

  Goed gesloten koppen


  Loof


  Hoog opgaand stevig gewas, zeer sterk tegen loofziekten
  Vroegheid : Vroeg ras
  Beschrijving : Uniforme stengels met een mooie kwaliteit
  Teeltgebied : Noord-Europa

 • Cumulus

  Teelt


  Geschikt voor de teelt van witte asperges in Noord- en Midden-Europa

  Kan prima geteeld worden onder zwart/wit folie ook met (mini)tunnel

  Aanbevolen plantdichtheid: 4 planten per strekkende meter


  Product

   

  Een 100% mannelijke zeer witte asperge

  Vroeg ras met een hoog percentage klasse 1

  Dikke en gladde stengels van een zeer mooie kwaliteit

  Goed gesloten koppen en sterk tegen hol en roest

  Uitstekende smaak  


  Loof

   

  Hoog vertakkend gewas met een forse omvang en redelijk open structuur
  Vroegheid : Vroeg ras
  Beschrijving : Dikke en gladde stengels van een zeer mooie kwaliteit
  Teeltgebied : Noord- en Midden Europa

 • Cygnus

  Teelt

  Geschikt voor de teelt van witte asperges in Noord-Europa

  Kan prima geteeld worden onder zwart/wit folie ook met (mini)tunnel

  Aanbevolen plantdichtheid: 5 - 6 planten per strekkende meter


  Product


  Een 100% mannelijke witte asperge

  Middelvroeg ras met een hoge opbrengst

  Dikke stengels met een mooie kwaliteit

  Goed gesloten koppen en sterk tegen holle stengels

   
  Loof

  Robuust gewas, sterk tegen loofziekten
  Vroegheid : Middelvroeg
  Beschrijving : Dikke stengels met een mooie kwaliteit
  Teeltgebied : Noord-Europa
 • Ramires

  RAMIRES gesorteerd uniform, heeft gladde stengels en van de uitstekende kopeinde natuurlijk een goede smaak. Onze eerdere ervaringen met RAMIRES zien dat RAMIRES bijzonder sterk 16 + mm sorteerde ik op het gebied van HVAC vanwege zijn uitstekende optische kwaliteiten tijdens de oogst. Rekgrens, vroegheid, hoge paal sterkte en benadrukt groot deel van HKL ik 16 + mm karakteriseren RAMIRESals bijzonder arbeidsintensieve en economische asperges hybriden.

  In de zomer, de groei is RAMIRES medium hoog en helder groen en zijn losse blad kruid zeer gezond. RAMIRES is zeer goed folie geschikt en cultiveren volgens onze eerdere ervaring op een breed scala van verschillende bodems.

  Wij raden RAMIRES voor het kweken van 3-4 planten / meter.

 • Primaverde

  PRIMAVERDE

  100% mannelijke hybride, groene asperge

  Open groei van het loof met laat beginnende vertakking

  Anthociaan vrij met vaste gesloten kop

  Stengeldikte middelmatig 

  Zeer vroeg oogstbegin

  Geschikt voor het gematigde klimaat,  goede, krachtige groei